تست هوش جدید

سایت تفریحی دو و یک

تست هوش پیدا کردن اختلاف تصاویر

تست هوش پیدا کردن اختلاف تصاویر

۱۰ اختلاف در تصاویر را در یک دقیقه پیدا کنید.

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c

%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-2%d9%881

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها :تست هوش عبور کامیون از پل

تست هوش عبور کامیون از پل

پلی داریم به طول ۳۰ کیلومتر. این پل حداکثر می تواند تا ۱۰٫۰۰۰ کیلوگرم بار را تحمل کند. یک کامیون قصد عبور از روی این پل را دارد. وزن این کامیون با بارش، دقیقا ۱۰ تن است.

این کامیون بر روی پل شروع به حرکت می کند. وقتی که نصف راه را طی می کند، یک پرنده به وزن ۲۰۰ گرم بر روی سقف این کامیون می نشیند. به نظر شما، آیا پل می تواند این اضافه بار را تحمل کند یا خیر؟!

توجه کنید که کامیون دقیقا در نیمه راه قرار دارد.

اینم بگم ، این معما سر کاری نیست پس روش فکر کنید.جواب منطقی داره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ تست هوش ‘عبور کامیون از روی پل’

این پل تحمل اضافه بار را دارد! به نظر شما بعد از طی مسافت ۱۵ کیلومتر، ۲۰۰ گرم از سوخت این کامیون مصرف نشده است؟؟!

 

من که گفتم جوابش سر کاری نیست ، باور نکردید نه؟

 

 

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها :